LOADING...

2023-12-19

Gmina Janów Zyskuje Dofinansowanie w IX Edycji Polski Ład

 

Gmina Janów, otoczona malowniczym krajobrazem i zatopiona w atmosferze lokalnej społeczności, odniosła sukces w IX edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Premier dofinansował modernizację oświetlenia ulicznego, przyznając gminie imponującą kwotę 1.211.000,00 zł. Ten znaczący udział finansowy umiejscawia Janów wśród dziesięciu gmin z najwyższym dofinansowaniem w województwie podlaskim.

Inwestycje strategiczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnych społeczności, wpływając pozytywnie na komfort życia mieszkańców i atrakcyjność regionu. Dofinansowanie, jakie otrzymała Gmina Janów, pozwoli na przeprowadzenie istotnych modernizacji w zakresie oświetlenia ulicznego, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

Środki uzyskane z IX edycji Polski Ład zostaną wykorzystane w sposób zrównoważony, uwzględniając konkretne potrzeby gminy i oczekiwania jej mieszkańców. Modernizacja oświetlenia ulicznego to krok w kierunku nowoczesności, energooszczędności i ekologii, co stanowi istotny element strategii rozwoju wspólnoty lokalnej.

Gmina Janów, doceniona przez komisję przy premierze, dowodzi, że jej inicjatywy i projekty zasługują na wsparcie na szczeblu krajowym. Dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład to także dowód na skuteczną współpracę między władzami lokalnymi a rządem centralnym w kreowaniu pozytywnych zmian na szczeblu regionalnym.

Sukces Gminy Janów w IX edycji Polski Ład nie tylko podkreśla zaangażowanie lokalnych liderów w rozwój społeczności, ale także stanowi inspirację dla innych gmin, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w programach wspierających inwestycje strategiczne na rzecz lokalnego dobra.

źródło: janow.com.pl

Poprzedni Post

Paczka dla Seniora 2023

Następny Post

Nowy Sprzęt Ratowniczy dla OSP Janów Dzięki Pomocy Województwa Podlaskiego

post-bars

Zostaw Komentarz