LOADING...

Nowe Inwestycje na Drodze do Rozwoju Gminy Dąbrowa Białostocka

W dniu dzisiejszym, Burmistrz Artur Gajlewicz reprezentujący Gminę Dąbrowa Białostocka, w obecności Skarbnika Joanny Ryszkiewicz, oraz przedstawicieli firm STRABAG Sp. z o.o. i Hurtowni Kamienia Naturalnego Norberta Kalinowskiego, uroczyście podpisał umowy dotyczące kolejnych inwestycji, które wzmocnią infrastrukturę oraz poprawią komfort życia mieszkańców.

Przedmiotem podpisanych umów jest realizacja szeregu zadań obejmujących remonty ulic, budowę ścieżek rowerowych i chodników oraz przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej. Planowane inwestycje obejmują:

  1. Remont ulicy Plac Kościuszki, ulicy Wesołej oraz ulicy Kopernika w Dąbrowie Białostockiej: Prace obejmą modernizację nawierzchni oraz poprawę infrastruktury drogowej na wymienionych ulicach.
  2. Remont ulicy Dworcowej w Dąbrowie Białostockiej: Przebudowa ulicy Dworcowej przyczyni się do poprawy stanu technicznego tej ważnej arterii komunikacyjnej.
  3. Remont ulicy Jana Pawła II wraz ze zjazdami w Dąbrowie Białostockiej: Modernizacja jednej z kluczowych ulic miasta, z uwzględnieniem zjazdów dla poprawy bezpieczeństwa ruchu.
  4. Remont ulicy Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej wraz ze zjazdem: Prace obejmą nie tylko nawierzchnię, lecz także ułatwienia dla pieszych i kierowców.
  5. Remont drogi na działce nr 322/1 w Grzebieniach: Modernizacja infrastruktury drogowej w obszarze wiejskim, mająca na celu poprawę dostępności.
  6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej: Wzmocnienie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, wspierając ekologiczne środki transportu.
  7. Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Dąbrowie Białostockiej: Poprawa stanu technicznego chodnika dla bezpieczeństwa pieszych.
  8. Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Dąbrowie Białostockiej: Inwestycja mająca na celu zwiększenie komfortu mieszkańców korzystających z tej trasy pieszej.

Łączny koszt inwestycji przekracza 8,5 miliona złotych. Finansowanie projektu pochodzi z różnych źródeł, w tym z Polskiego Ładu, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Wojewódzkiego oraz programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podpisane umowy są krokiem milowym na drodze do nowoczesnej i rozwijającej się Gminy Dąbrowa Białostocka. Inwestycje te przyczynią się do poprawy jakości infrastruktury, zwiększą bezpieczeństwo na drogach oraz ułatwią codzienne życie mieszkańców. Gmina kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój, dbając o dobro swoich mieszkańców.

źródło: dabrowa-bial.pl

 

Poprzedni Post

Sylwestrowa Moc Przebojów z AZALiSZ – Szalone Tournée po Latach 80.

Następny Post

Paczka dla Seniora 2023

post-bars

Zostaw Komentarz