LOADING...

2024-01-02

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy Dostała Dofinansowanie na Doposażenie Jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy świętuje sukces po otrzymaniu dofinansowania w ramach programu “Mały Strażak”. Kwota 24 980,00 zł pochodzi z funduszy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy” ma na celu wzmocnienie zdolności bojowych strażaków oraz poprawę efektywności działań ratowniczych. Dofinansowanie pozwoliło na zakup kluczowego wyposażenia, które znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa jednostki i lokalnej społeczności.

W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt, w tym węże tłoczne, aparaty powietrzne, butle stalowe oraz sygnalizatory bezruchu. Nowoczesne wyposażenie umożliwi strażakom skuteczną i bezpieczną interwencję w przypadku zagrożeń pożarowych czy sytuacji awaryjnych.

Dofinansowanie uzyskane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kuźnicy jest wyrazem uznania dla ich poświęcenia oraz ważnej roli, jaką pełnią w społeczności lokalnej. Inwestycje w infrastrukturę straży pożarnej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej w naszych społecznościach.

Strażacy oraz społeczność Kuźnicy wyrażają wdzięczność za wsparcie, które przyczyni się do poprawy warunków pracy strażaków oraz ich gotowości do szybkiego i profesjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dofinansowanie to stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców Kuźnicy oraz okolicznych obszarów.

źródło: kuznica.ug.gov.pl

 

Poprzedni Post

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza Zgromadzenie Dowodów w Sprawie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Instalacji Elektroenergetycznej

Następny Post

Nowy Sprzęt dla OSP Sidra i OSP Jacowlany

post-bars

Zostaw Komentarz