LOADING...

Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych z tereny Gminy Dąbrowa Białostocka

W dniu 22 grudnia 2023 r., Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Artur Gajlewicz, w towarzystwie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, Agnieszki Poważa, uroczyście podpisał umowę o partnerstwie. Wydarzenie to stanowi krok milowy w ramach realizacji projektu wchodzącego w skład Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, a dotyczącego środków EFS Plus na rozwój teleopieki domowej i wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy odbyło się wspólnie z przedstawicielami Województwa Podlaskiego, gdzie działający Zarząd Województwa, reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego, oraz Członka Zarządu, Marka Malinowskiego, zaakceptowali i poparli partnerstwo w imieniu całego regionu.

Projekt skupia się na rozwijaniu teleopieki domowej, która ma na celu świadczenie wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w komfortowym otoczeniu własnego domu. Program obejmie zarówno aspekty opieki, jak i dziedziny związane z polityką senioralną, wspierając jednocześnie osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach projektu w Dąbrowie Białostockiej planowane są konkretne zadania, takie jak usługi teleopiekuńcze, wsparcie sąsiedzkie, opieka specjalistyczna, asysta, a także profilaktyka wsparcia zdrowotnego. Całkowita kwota dofinansowania dla miasta wynosi łącznie 11 214 818,11 zł, a wkład własny gminy to 590 253,58 zł, co łącznie daje środki w wysokości 11 805 071,70 zł przeznaczone na realizację projektu.

Podpisanie umowy o partnerstwie otwiera nowy rozdział dla mieszkańców Dąbrowy Białostockiej, wpisując się w strategię zwiększania jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez nowoczesne i kompleksowe rozwiązania wsparcia. Projekt planuje swoje działania na lata 2024-2027, obejmując tym samym znaczący okres rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

 

źródło: dabrowa-bial.pl

 

Poprzedni Post

14. edycja Orszaku Trzech Króli w Sokółce – „W jasełkach leży!”

Następny Post

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza Zgromadzenie Dowodów w Sprawie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Instalacji Elektroenergetycznej

post-bars

Zostaw Komentarz