LOADING...

2024-01-04

Gmina Kuźnica sukcesywnie realizuje Program Usuwania Azbestu – Dofinansowanie w Wysokości 82 128,00 zł

Gmina Kuźnica z przyjemnością ogłasza pozyskanie dofinansowania w wysokości 82 128,00 złotych na realizację przedsięwzięcia mającego na celu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Dofinansowanie to zostało przyznane w ramach Programu Priorytetowego “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 

Inwestycja w Bezpieczeństwo i Ochronę Środowiska

Przedsięwzięcie pod nazwą “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica” stanowi istotny krok w dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę środowiska. Wyroby zawierające azbest, ze względu na swoje szkodliwe właściwości dla zdrowia ludzkiego, wymagają specjalistycznego podejścia w procesie usuwania i unieszkodliwiania.

Źródła Dofinansowania

Gmina Kuźnica z powodzeniem pozyskała środki na to przedsięwzięcie z dwóch kluczowych źródeł:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażował się finansowo, wspierając gminę w realizacji działań związanych z usuwaniem azbestu. To wsparcie jest częścią ogólnopolskiego programu mającego na celu eliminację azbestu z otoczenia.
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: Dodatkowe środki zostały pozyskane dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, co pozwoliło na kompleksową realizację planów usuwania azbestu w Gminie Kuźnica.

Program Priorytetowy na Rzecz Bezpieczeństwa

Program Priorytetowy, w ramach którego Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie, ma na celu wspieranie działań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Program ten wpisuje się w ogólnopolskie starania mające na celu eliminację azbestu z terenu kraju, zwiększając tym samym bezpieczeństwo środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.

Zobowiązanie do Ochrony Środowiska

Gmina Kuźnica podkreśla swoje zobowiązanie do działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Usuwanie wyrobów zawierających azbest to inwestycja w przyszłość, mająca na celu stworzenie bezpiecznej i zdrowej przestrzeni dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców gminy.

Realizacja tego przedsięwzięcia umacnia pozycję Gminy Kuźnica jako samorządu, który konsekwentnie działa na rzecz dobra wspólnego, dbając o zdrowie swoich mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego.

 

źródło: kuznica.ug.gov.pl

Poprzedni Post

Inwestycja na rzecz Społeczności – Gmina Janów pozyskuje Dofinansowanie na Budowę Budynku Wielofunkcyjnego w Białousach

Następny Post

Ferie Zimowe z GOKSiT Korycin

post-bars

Zostaw Komentarz