LOADING...

2024-01-30

Rozpoczęcie Procedury Powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce Drugiej Kadencji

Burmistrz Sokółki informuje, że rozpoczęta została procedura powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce drugiej kadencji. Inicjatywa ta wynika z Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r., dotyczącej powołania Miejskiej Rady w Sokółce oraz nadania jej statutu.

Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Sokółki, zawartym w Zarządzeniu Nr 845/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., przewidziano przeprowadzenie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce.

Ważne daty w kontekście procesu wyborczego to:

  • Do dnia 5 lutego 2024 r. możliwe jest składanie pisemnych zgłoszeń kandydatów do Komisji Wyborczej. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Organizacje senioralne mają prawo zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów, przy czym osoby zgłoszone do Komisji nie mogą ubiegać się o członkostwo w Miejskiej Radzie Seniorów.
  • Do dnia 9 lutego 2024 r. trwa okres składania pisemnych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Organizacje senioralne mogą zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.

Procedura wyborcza ma na celu skonstruowanie nowego składu Miejskiej Rady Seniorów, która pełni istotną rolę w reprezentowaniu interesów seniorów oraz wspieraniu ich aktywności społecznej.

Mieszkańcy Sokółki są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w procesie demokratycznym poprzez zgłaszanie kandydatów i udział w wyborach, które pozwolą na wyłonienie przedstawicieli seniorów w Miejskiej Radzie Seniorów na drugą kadencję. Więcej informacji na stronie.

 

źródło: sokolka.pl

Poprzedni Post

Ochrona Zwierząt Zimą: Apel o Empatię i Edukację

Następny Post

Rozpoczęcie Procedury Rekrutacji do Przedszkoli w Gminie Sokółka na Rok Szkolny 2024/2025

post-bars

Zostaw Komentarz