LOADING...

2024-02-06

Badania Ankietowe w Gospodarstwach Domowych na Terenie Województwa Podlaskiego

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje mieszkańców województwa podlaskiego o prowadzonych badaniach ankietowych w gospodarstwach domowych. Badania te są realizowane przez wykwalifikowanych ankieterów statystycznych, którzy kontaktują się z mieszkańcami bezpośrednio lub telefonicznie. Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem, a jego tożsamość można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku pod numerem telefonu 85 749 77 44 lub na infolinię statystyczną pod numerem 22 279 99 99.

Weryfikację tożsamości ankietera można również dokonać poprzez specjalnie przygotowaną aplikację, dostępną pod adresem https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Informacje dotyczące prowadzonych badań ankietowych są dostępne na oficjalnej stronie internetowej https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Badania Realizowane w Lutym 2024 r.

W obecym miesiącu, tj. lutym 2024 r., ankieterzy przeprowadzają następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

1. Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych

To badanie ma na celu zebranie informacji dotyczących wydatków i dochodów gospodarstw domowych. Dzięki tym danym możliwe jest zobaczenie struktury budżetu domowego, co jest istotne dla planowania polityki społecznej.

2. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Badanie to obejmuje kwestie związane z aktywnością zawodową ludności. Pytania dotyczą zarówno zatrudnienia, jak i sytuacji osób bezrobotnych, co pozwala na analizę rynku pracy.

3. Kondycja Gospodarstw Domowych

To szczegółowe badanie ma na celu zrozumienie sytuacji życiowej gospodarstw domowych. Ankieterzy pytają o strukturę rodzin, warunki mieszkaniowe, dostępność do edukacji czy zdrowia.

Dlaczego Badania Ankietowe są Ważne?

Badania ankietowe są kluczowym narzędziem dla statystyki publicznej. Zebrane dane pozwalają na tworzenie wiarygodnych raportów i analiz, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Właśnie dzięki udziale mieszkańców w badaniach możliwe jest tworzenie rzetelnych i aktualnych statystyk, które służą do opracowywania efektywnej polityki publicznej.

Urząd Statystyczny w Białymstoku zachęca wszystkich mieszkańców do współpracy z ankieterami i udzielania precyzyjnych odpowiedzi. Dzięki temu możemy razem pracować nad lepszą przyszłością, bazując na solidnych danych i analizach.

źródło: kuznica.ug.gov.pl

Poprzedni Post

Zbieramy Elektronikę w Łubiance – Akcja Przyjmowania Sprzętu Elektrycznego do 14 lutego!

Następny Post

Mistrzostwa Gminy Sidra w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Sidra

post-bars

Zostaw Komentarz