LOADING...

2024-04-09

Droga gminna Plebanowce-Nowowola przejdzie przebudowę

Wielka nowina dla mieszkańców gminy Sokółka oraz okolicznych miejscowości! W dniu 02.04.2024r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sokółka, reprezentowaną przez Burmistrz Ewę Kulikowską, a przedsiębiorcą Krzysztofem Błahuszewskim Usługi Drogowe w Sokółce, dotycząca realizacji inwestycji nie drogowej związanej z przebudową odcinka drogi publicznej w Plebanowcach.

Przedmiotem inwestycji jest gruntowna modernizacja odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Plebanowcach, prowadzącej do granicy gminy Sokółka. Droga, będąca częścią ciągu komunikacyjnego drogi gminnej Nowowola-Plebanowce, o długości 0,8448 km, zostanie poddana szeroko zakrojonym pracom remontowym.

Inwestycja obejmuje szereg istotnych działań, w tym roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie, wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, a także zjazdów, elementów ulic oraz oznakowania pionowego.

Zgodnie z podpisaną umową, zadanie zostanie zrealizowane w imponująco krótkim terminie – zaledwie 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Prace rozpoczną się niezwłocznie, a ich koszt w całości poniesie Przedsiębiorca, co stanowi wielką ulgę dla lokalnej społeczności.

Warto podkreślić, że Gmina Sokółka, ze środków własnych, zobowiązała się do wykonania nawierzchni, co dodatkowo przyczyni się do poprawy komfortu podróży oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Ta inwestycja, mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej na obszarze gminy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz stanowi istotny krok w rozwoju lokalnej społeczności. Oczekujemy, że nowa droga zapewni sprawniejszy i bezpieczniejszy transport, poprawiając jakość życia mieszkańców oraz przyczyniając się do rozwoju gospodarczego regionu.

Z niecierpliwością oczekujemy na realizację tego przedsięwzięcia oraz na korzyści, jakie niesie dla wszystkich mieszkańców gminy Sokółka i okolicznych miejscowości.

źródło: sokolka.pl

Poprzedni Post

Zaproszenie dla Seniorów: Spotkanie Organizacyjne w SOK Sidra

Następny Post

Gmina Sokółka otrzymuje certyfikat Srebrnego Samorządowego Lidera Inwestycji

post-bars

Zostaw Komentarz