LOADING...

2024-05-07

Rozpoczęcie budowy nowego kompleksu boisk w Janowie

W Janowie rozpoczęły się prace budowlane na terenie budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Samorządowych. Ten ambitny projekt ma na celu stworzenie miejsca do uprawiania sportu dla uczniów oraz lokalnej społeczności. Inwestycja przewiduje budowę nowych obiektów, które zwiększą funkcjonalność szkolnego zaplecza sportowego i nada nowe walory estetyczne terenowi.

Wartość robót netto szacowana jest na 3 757 410,10 zł. Projekt obejmuje szereg działań, w tym przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, demontaż istniejących bramek boiska, wycinkę drzew zakłócających inwestycję oraz prace ziemne, takie jak korekta geometrii terenu i budowa nasypu budowlanego.

Główne elementy projektu to:

  • Budowa boiska do piłki nożnej,
  • Budowa bieżni okrężnej i prostej,
  • Budowa skoczni do skoku w dal,
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego,
  • Budowa budynku zaplecza szatniowego,
  • Budowa ciągu pieszo-jezdnego,
  • Budowa ogrodzenia terenu,
  • Montaż trybun systemowych dla 24 osób każda,
  • Montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów,
  • Zakładanie terenów zielonych z nasadzeniami drzew.

Realizacja tego projektu pozwoli nie tylko na rozwój infrastruktury sportowej w Janowie, ale także na stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji dla społeczności lokalnej. Budowa kompleksu boisk stanowi istotny krok w promowaniu aktywnego trybu życia oraz wzmacnianiu więzi społecznych w mieście.

źródło: janow.com.pl

Poprzedni Post

IX Regaty o Puchar Burmistrza Sokółki

Następny Post

XXXII Konkurs na tkaninę dwuosnowową w Janowie

post-bars

Zostaw Komentarz