LOADING...

2023-12-07

Konferencja na Temat Roli Seniorów w Społeczności Lokalnej w Sokółce

6 grudnia 2023 roku w auli konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce odbyła się ważna konferencja poświęcona roli seniorów w życiu społeczności lokalnej. Inicjatywa ta była rezultatem realizowanego przez Gminę Sokółka projektu, współfinansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego, o wymownym tytule: “Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”.

Konferencję uświetnili liczni zaproszeni goście i prelegenci, którzy zasiedli na honorowych miejscach. Spotkanie rozpoczął serdecznym powitaniem Pan Czesław Sańko, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce. Wśród gości znaleźli się m.in. Pani Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pan Adam Kowalczuk, Zastępca Burmistrza Sokółki, oraz przedstawiciele różnych organizacji społecznych i instytucji, takich jak Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, czy Komenda Powiatowa Policji w Sokółce.

Podczas konferencji Pan Adam Kowalczuk odczytał list Burmistrza Sokółki, Pani Ewy Kulikowskiej, która z powodów rodzinnych nie mogła osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. W swoim liście podkreśliła ogromne zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności oraz ich inspirującą rolę w budowaniu przyszłości. Wskazała także na konkretne inicjatywy podejmowane na rzecz seniorów, takie jak remont zabytkowej kamienicy czy budowa nowej biblioteki.

Pan Czesław Sańko przedstawił uczestnikom konferencji sytuację demograficzną w Gminie Sokółka, analizując statystyki Głównego Urzędu Statystycznego oraz przedstawiając rys historyczny, stan obecny i prognozy na przyszłość. W ramach wydarzenia, prelegenci z różnych dziedzin przedstawili działania podejmowane na rzecz seniorów, zwracając uwagę na potrzebę profilaktyki, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przestrzegali przed oszustwami za pomocą sms-ów i zachęcali do ostrożności na drogach. Dodatkowo, podkreślali znaczenie korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spotkanie dostarczyło również informacji na temat nowych wyzwań komunikacyjnych wynikających z izolacji społecznej spowodowanej pandemią.

Konferencja była nie tylko źródłem wiedzy, ale także okazją do wspólnego przebywania z seniorami. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i obiadem, umożliwiając uczestnikom nawiązanie bliższych relacji.

Wydarzenie to stanowiło także zakończenie projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. Seniorzy, jako źródło energii, wiedzy i doświadczenia, podkreślili, że wiek to tylko liczba, a aktywność i radość życia są możliwe bez względu na wiek. Konferencja była wyrazem uznania dla roli seniorów w społeczności lokalnej i inspiracją do podejmowania dalszych inicjatyw na ich rzecz.

źródło: sokolka.pl, fot. J. Korzeniewska

 

Poprzedni Post

Festiwal Żubroffka także w Kinie Sokół

Następny Post

Konsultacje społeczne – nowelizacja ekoprojektu

post-bars

Zostaw Komentarz