LOADING...

2023-12-07

Konsultacje społeczne – nowelizacja ekoprojektu

Informujemy, że do 14 grudnia 2023 r. trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, obejmujących piecyki wolnostojące i kominki na drewno. Jednakże, istnieje poważne zastrzeżenie wobec zaostrzenia wymagań ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy na biomasę drzewną, takich jak piece czy kominki na drewno. Przeciwnicy zaostrzenia argumentują, że nie uzasadnione jest wprowadzenie tych zmian, gdyż mogłyby przynieść więcej szkody niż pożytku w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Jako główną przyczynę takiego stanowiska podaje się brak naukowego potwierdzenia negatywnego wpływu urządzeń na biomasę drzewną na zdrowie i środowisko. Aktualna Dyrektywa o ekoprojekcie (2009/125/WE) podkreśla, że środki wykonawcze nie mogą mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. Rozporządzenie o ekoprojekcie na paliwo stałe (2015/1185) jest kluczowym środkiem wykonawczym tej dyrektywy.

Warto podkreślić, że przez cały okres obowiązywania rozporządzenia 2015/1185 nie stwierdzono za pomocą badań naukowych negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko urządzeń na biomasę drzewną, które spełniają wymagania tego rozporządzenia. Badania, które mogą wskazywać na negatywne skutki, często obejmują grupę poszerzoną o urządzenia nie spełniające wymagań ekoprojektu, co wprowadza błędne wnioski.

W kontekście ekoprojektu sugeruje się oddzielenie paliw stałych kopalnych, takich jak węgiel, od biopaliw stałych odnawialnych, takich jak drewno i pellet. Drewno stanowi źródło energii odnawialnej, jest paliwem ekologicznym na każdym etapie przetwarzania i wykorzystania. Jego lokalne wykorzystanie przyczynia się do minimalnego śladu węglowego wynikającego z transportu, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne.

Podkreśla się również, że dopóki zasobność lasów rośnie w Europie, dwutlenek węgla emitowany podczas spalania drewna jest absorbowany przez rosnące drzewa, co oznacza zerowy bilans emisji CO2. Drewno opałowe jest zatem uznawane za neutralne klimatycznie. Ponadto, ocena skuteczności powinna uwzględniać zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, takich jak gaz i węgiel, wraz ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa drzewna.

Zwraca się uwagę, że ogrzewacze biomasowe wykonane są z łatwo dostępnych surowców, takich jak stal, żeliwo i ceramika, nie zawierających substancji niebezpiecznych. Mają długą żywotność, bez utraty parametrów technicznych i właściwości użytkowych. W ramach oceny skutków proponuje się uwzględnienie zmniejszenia kosztów ogrzewania gospodarstw domowych korzystających z urządzeń ekoprojektowych na drewno oraz korzyści ekonomicznych dla społeczności lokalnych.

Wnioskując o przyjęcie scenariusza braku dalszych działań ze strony UE, zaznacza się potrzebę zachowania równowagi pomiędzy ochroną środowiska a potrzebami społeczeństwa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że przyszłe regulacje uwzględnią aktualne badania naukowe, a także konkretne korzyści wynikające z wykorzystania biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii.

Więcej informacji o tych konsultacjach można znaleźć na stronach:

Europejskie Konsultacje Ekoprojektu (takdlabiomasy.pl)

https://ec.europa.eu/

Stanowisko-OSKP

źródło: sokolka.pl

Poprzedni Post

Konferencja na Temat Roli Seniorów w Społeczności Lokalnej w Sokółce

Następny Post

Świąteczny Kiermasz Charytatywny na Rzecz Igora Antuszewskiego – Wspólna Akcja Szkoły i Fundacji

post-bars

Zostaw Komentarz