LOADING...

2024-01-04

Inwestycja na rzecz Społeczności – Gmina Janów pozyskuje Dofinansowanie na Budowę Budynku Wielofunkcyjnego w Białousach

Gmina Janów z radością ogłasza pozyskanie znaczącego dofinansowania na budowę nowego budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Białousy. Środki finansowe w wysokości 250.000 zł pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (FWGiP), co stanowi ważny krok w realizacji projektu mającego służyć społeczności lokalnej.

Wysoka Kwota Dofinansowania dla Białous

Dofinansowanie w wysokości 250.000 złotych z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów stanowi znaczący impuls dla gminy Janów. Środki te zostaną przeznaczone na budowę nowego budynku wielofunkcyjnego w Białousach, której celem jest stworzenie przestrzeni spełniającej różnorodne potrzeby społeczności lokalnej.

Budynek Wielofunkcyjny – Centrum Aktywności Społecznej

Planowany budynek wielofunkcyjny w Białousach ma pełnić rolę Centrum Aktywności Społecznej, będącego miejscem spotkań, działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Janów. Nowa przestrzeń ma służyć integracji społecznej, rozwijaniu zainteresowań oraz organizacji różnorodnych wydarzeń.

Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów (FWGiP) jest inicjatywą wspierającą lokalne samorządy w realizacji istotnych projektów. Dofinansowanie pozyskane przez Gminę Janów na budowę budynku wielofunkcyjnego w Białousach jest efektem skutecznej pracy i zaangażowania w pozyskiwanie zewnętrznych środków na rzecz społeczności lokalnej.

Korzyści dla Społeczności Lokalnej

Realizacja projektu budowy budynku wielofunkcyjnego przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców gminy Janów. Będzie to miejsce, które umożliwi rozwijanie pasji, organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, a także spotkań społecznościowych. Nowy obiekt wpisuje się w strategię rozwoju społecznego i kulturalnego gminy, umacniając jednocześnie więzi lokalne.

Plany na Przyszłość

Gmina Janów już teraz planuje starania o dodatkowe środki oraz wsparcie w ramach innych programów, aby w pełni zrealizować zamierzenia związane z nowym budynkiem wielofunkcyjnym. Wspólne działania mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla lokalnej społeczności, a pozyskane dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów jest jednym z kluczowych kroków na tej ścieżce.

Podziękowania i Nadzieje na Przyszłość

Gmina Janów pragnie serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w proces pozyskiwania środków oraz wyrazić nadzieję, że nowy budynek wielofunkcyjny w Białousach stanie się ważnym ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego dla mieszkańców gminy. Wspólne wysiłki mają na celu kreowanie przestrzeni, w której każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie, wspierając tym samym rozwój lokalnej społeczności.

 

źródło: janow.com.pl

Poprzedni Post

Barwny Orszak Trzech Króli w Suchowoli 2024

Następny Post

Gmina Kuźnica sukcesywnie realizuje Program Usuwania Azbestu – Dofinansowanie w Wysokości 82 128,00 zł

post-bars

Zostaw Komentarz