LOADING...

2023-12-19

Nowy Sprzęt Ratowniczy dla OSP Janów Dzięki Pomocy Województwa Podlaskiego

Gmina Janów zyskała nowy sprzęt ratowniczy i gaśniczy dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Województwa Podlaskiego. Zgodnie z umową o numerze DIT-I.3031.97.2023, zawartą między władzami wojewódzkimi a Gminą Janów, środki te zostały przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Janowie.

W ramach realizacji tego projektu, jednostka OSP w Janowie otrzymała nowoczesny samochód specjalny pożarniczy SCANIA P450. To nowatorskie narzędzie ratownicze zostało dostosowane do potrzeb strażaków, umożliwiając szybką i skuteczną interwencję w przypadku zagrożeń pożarowych oraz sytuacji ratowniczych.

Zakup sprzętu ratowniczego to jedna z kluczowych inwestycji mających na celu poprawę efektywności działań OSP Janów. Nowoczesny samochód specjalny SCANIA P450 jest wyposażony w zaawansowany sprzęt gaśniczy i ratowniczy, co pozwoli strażakom skutecznie przeciwdziałać pożarom i prowadzić akcje ratunkowe na najwyższym poziomie.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Podlaskie to istotny impuls dla lokalnych służb ratowniczych, umożliwiając im podniesienie standardów bezpieczeństwa i skuteczności działań. Inwestycja ta stanowi dowód na troskę o zdolność obronną oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Janów.

Przekazanie nowego sprzętu ratowniczego to również docenienie trudu i poświęcenia, jakie strażacy OSP Janów wkładają w ochronę ludzi i mienia. Współpraca między samorządem gminnym a wojewódzkim to kluczowy element budowania lokalnej infrastruktury bezpieczeństwa.

Dzięki nowemu sprzętowi, Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie będzie jeszcze lepiej przygotowana do skutecznego działania w przypadku sytuacji awaryjnych. To ważny krok w kierunku wzmacniania potencjału obronnego regionu oraz zwiększenia odporności społeczności lokalnej na zagrożenia pożarowe.

źródło: janow.com.pl

 

Poprzedni Post

Gmina Janów Zyskuje Dofinansowanie w IX Edycji Polski Ład

Następny Post

Wsparcie dla Jednostki OSP w Kuźnicy – Nowy Sprzęt Ratowniczo-Gaśniczy na Wyposażeniu

post-bars

Zostaw Komentarz